KLASA PRZYRODNICZA z elementami biotechnologii

 

Jeśli interesujesz się naukami przyrodniczymi i chcesz zdobyć w przyszłości zawód wpisujący się w aktualne trendy na rynku pracy – wybierz klasę przyrodniczą. Ucząc się w niej, będziesz miał szansę brać udział w atrakcyjnych zajęciach innowacyjnych, opartych na metodach praktycznego zdobywania wiedzy. Możesz aktywnie uczestniczyć w eksperymentach naukowych, poznawać nowoczesne metody badawcze i osiągnięcia współczesnej biologii, medycyny i chemii oraz tajniki otaczającej nas na co dzień biotechnologii.

 

Przedmioty rozszerzone:

  • biologia
  • chemia
  • język angielski

 

Języki obce obowiązkowe:

• język angielski

• język niemiecki

 

Języki obce dodatkowe (dla chętnych):

• język hiszpański

• język chiński

 

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

• naukowych warsztatach laboratoryjnych z biologii molekularnej i biotechnologii

  w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,

• pokazach i ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii na Wydziale Materiałoznawstwa,

  Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

   im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

• Festiwalu „Dzień Nauki” na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej (pokazy

  doświadczeń i eksperymentów naukowych z fizyki, chemii i innych dziedzin nauki),

• wycieczkach dydaktycznych m.in. do Centrum Nauki Kopernik i Planetarium w Warszawie, Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, Oceanarium w Warszawie, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Obserwatorium Geofizycznego w Belsku,

• wykładach, seminariach i konferencjach naukowych na uczelniach wyższych,

• zajęciach terenowych z biologii – badanie i poznawanie środowiska naturalnego             regionu,

• projekcie „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-

  przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii –     EDUSCIENCE”,

• projektach naukowo – badawczych,

• projektach edukacyjnych – przedmiotowych i interdyscyplinarnych,

• tutorialach z zakresu nauk przyrodniczych,

• Konkursie Biologicznym, Konkursie Ekologicznym, Konkursie Chemicznym, Konkursie

  Geograficznym, Konkursie Fizycznym, Konkursie Matematycznym oraz innych

  konkursach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych.

propozycja-205

Współpracujemy z: