Nasze sukcesy

dodano 18 czerwca 2019

Nasze sukcesy

Nasze działania

Nasze osiągnięcia w konkursach

 

NASZE SUKCESY

WYSOKIE WYNIKI W NAUCE

– 5,47 – średnia ocen końcowych szkoły  (2019)

100% absolwentów – świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (2019)

– 100% absolwentów – średnia ocen końcowych powyżej 5,0 (2019)

WYSOKIE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

– znacznie przewyższające średnie wyniki krajowe, wojewódzkie i powiatowe

–  II miejsce w Radomiu (2012)

– III miejsce w Radomiu (2013)

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120626/POWIAT0206/120629150

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130705/POWIAT0206/130709180

WYSOKIE LOKATY W KONKURSACH I OLIMPIADACH

– laureat Konkursu Historycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty

– laureat Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

– finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

– I miejsce w Regionalnym Konkursie Czytelniczym „Czytanie jest podróżą”

– I miejsce w Konkursie Języka Angielskiego „INTERESTING FACTS FROM AMERICAN LIFE”

– I miejsce w Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie, Państwie i Prawie „RES PUBLICA”

– II miejsce w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej

– III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Kulturowej Angielskiego Obszaru Językowego ADVENTURE CULTURE

– Nagroda Główna w konkursie „Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne”

SUKCESY TEATRU SZKOLNEGO

– spektakl teatralny „Julia, czyli delikatność uczuć” – wyróżnienie za kreację aktorską w I Festiwalu Małych Form Teatralnych Radom 2014

– przedstawienie kukiełkowe „Czarodziejska woda” – nagroda zespołowa dla TEATRU NOSOROŻCE w II Ogólnopolskim Festiwalu Lalki i Słowa w kategorii Małe Formy Sceniczne

CERTYFIKATY 

– Szkoła Odkrywców Talentów

– Szkoła Dobrze Wychowana

– CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji

– Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki

PROJEKTY EDUKACYJNE

– Międzynarodowy projekt badawczy CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji

– Filozofia na co dzień

– Program Edukacji Prawnej

– Geofizyka w Szkole

– Wszystkie Kolory Świata UNICEF

– Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne

– Młodzi Głosują

– Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

– Poradnik Pozytywnego Myślenia

– Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

– Polskie Szkoły Internetowe LIBRATUS

TUTORING

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła wdrożyła TUTORING – nowatorską metodę edukacji, umożliwiającą trafne rozpoznanie potencjału młodego człowieka, wyznaczenie ścieżki rozwoju naukowego, osobistego i społecznego oraz sprzyjającą rozwojowi zainteresowań i zdolności, odkrywania pasji i talentów młodzieży.

propozycja-205

Współpracujemy z: