Kurs kwalifikacyjny o specjalizacji Instruktor Tańca Street Dance

Lp.

Przedmioty nauczania

Wykładowca

I.

PRZEDMIOTY OGÓLNE

1.

Psychologia (wybr. zagadnienia)

mgr Monika Jaczyńska

2.

Pedagogika (wybr. zagadnienia)

mgr Monika Jaczyńska

3.

Socjologia (wybr. zagadnienia)

mgr Monika Jaczyńska

4.

Wiedza o kulturze

mgr Mirosława Bernat

5.

Wybrane elementy marketingu

dr Paweł de Purbeix

6.

Zarządzanie kulturą

mgr Mirosława Bernat

7.

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki

mgr Krystian Lange

8.

Rytmika z umuzykalnieniem

mgr Barbara Popiela

9.

Historia tańca i baletu

mgr Małgorzata Dzbuk

10.

Historia tańca Street Dance

mgr Łukasz Łukomski

II.

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

11.

Hip Hop

Ryfa

12.

Popping

Łukasz BIG POPPA UFO Łukomski

13.

Looking

Jakub QBA Łukowski

14.

Breaking

Karol LENY Lorenc

15.

House

Ewa EWULIN Iwon

16.

Waacking

Karolina Gunera

17.

Vogue

Karolina Gunera

18.

Krump

Marek BIG F Kutyła

19.

Social i Party Dance

Paweł PITZO Mazur

20.

Kompozycja tańca

Andrzej Łukomski

propozycja-205

Współpracujemy z: