TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TWP

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Do 31 maja 2017 roku

Składanie dokumentów:

kwestionariusz kandydata

kopia świadectwa promocyjnego do klasy III gimnazjum

 

Do 30 czerwca 2017 roku 

Składanie dokumentów:

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

– oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

 

pobierz Kwestionariusz LO 2017 

01propozycja-205

Współpracujemy z: