TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TWP

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Do 30 maja 2018 roku

Składanie dokumentów:

kwestionariusz kandydata

kopia świadectwa promocyjnego do klasy III gimnazjum

 

Do 29 czerwca 2018 roku 

Składanie dokumentów:

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

– oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

 

pobierz Kwestionariusz LO 2018 

01propozycja-205

Współpracujemy z: