Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe, dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane. Podczas nauki słuchacze poznają rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady komponowania bukietów a także realizują własne pomysły dekoratorskie.

 

Szkoła bezpłatna

 

Kierunek:    FLORYSTA

Beautiful smiling florist in her store with colorful bouquet
Forma kształcenia:    zaoczna
Okres kształcenia:    1 rok /2 semestry/
Podbudowa:    szkoła dająca wykształcenie średnie

 

KWALIFIKACJE:
Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie florysta.
R.26. – Wykonywanie kompozycji florystycznych (egzamin zdawany na koniec II semestru)

 

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• znajomości roślin
• znajomości tworzenia dekoracji z roślin
• wykonywania kompozycji kwiatowych zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych
• wykonywania wiązanek okolicznościowych
• wykonywania dekoracji z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycji mieszanych
• rozwijania wrażliwości i wyobraźni plastycznej

 

PERSPEKTYWY PRACY:
• pracownie florystyczne
• kwiaciarnie
• firmy zajmujące się wystrojem sali na przyjęcia

 

PROGRAM NAUCZANIA:
– Materiałoznawstwo roślinne
– Materiałoznawstwo nieroślinne
– Kulturowe podstawy florystyki
– Środki wyrazu twórczego
– Kompozycje florystyczne
– Przedsiębiorstwo florystyczne
– Język obcy we florystyce
– Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

 

ZAPISY ON-LINE

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: