Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętności zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim. Urządza i projektuje zakład fryzjerski zgodnie z przepisami bhp i sanitarnymi. Świadczy usługi fryzjerskie takie jak pielęgnacja i strzyżenie włosów, układanie fryzur, zmiana koloru włosów. Technik usług fryzjerskich wykorzystuje również najnowsze osiągnięcia fryzjerskie oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki. Jest doradcą w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury.

SZKOŁA BEZPŁATNA

Kierunek: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Forma kształcenia: zaoczna
Okres kształcenia: 2 lata
Podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

KWALIFIKACJE:
A.19. – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23.– Projektowanie fryzur

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• wykonywania w pełnym zakresie usług fryzjerskich,
• stosowania właściwych metod oceny jakości środków kosmetycznych,
• dobierania, obsługiwania i konserwowania urządzeń i przyrządów fryzjerskich,
• kontrolowania prawidłowości przebiegu zabiegów fryzjerskich,
• udzielania porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów oraz przeciwwskazań do stosowania zabiegów fryzjerskich,
• dobierania zabiegów pielęgnacyjnych do rodzaju włosów i skóry,
• stosowania w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki,
• dobierania fryzury w oparciu o zasady antropometrii,
• dobierania kolorystyki: włosów, makijażu, ubioru z uwzględnieniem typów urody,
• śledzenia zmian i wdrażania nowości w modzie i technikach fryzjerskich.

PERSPEKTYWY PRACY:
Technik usług fryzjerskich może pracować w zakładach i salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki zakład. Może też pracować jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz wytwórniach filmowych i telewizji. Może także pracować na stanowisku perukarz w zakładach wykonujących peruki, treski i tupety.

PROGRAM NAUCZANIA:
• Higiena
• Podstawy psychologii
• Podstawy pedagogiki
• Podstawy działalności usługowej
• Materiały fryzjerskie
• Technologia fryzjerstwa
• Stylizacja
• Specjalizacja:
1. Perukarstwo
2. Fryzjerstwo wykorzystywane w celach reklamowych
• Praktyka zawodowa

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: