Technik informatyk
Technologie informacyjne zrewolucjonizowały naszą codzienność. Mają wpływ na nasze życie zawodowe i prywatne. Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej. Pracodawcy poszukują pracowników wąskich specjalności takich jak: grafika komputerowa i aplikacje Internetowe, informatyka finansowa, sieci i systemy komputerowe, technologie programowania, ale nie tylko, w dzisiejszych czasach informatycy potrzebni są w każdej grupie zawodowej, dlatego też lista perspektyw zawodowych nie zamyka się wyłącznie na branży IT.

SZKOŁA BEZPŁATNA

Kierunek: TECHNIK INFORMATYKComputer Engineering Design Development and Research
Forma kształcenia: zaoczna
Okres kształcenia: 2 lata /4 semestry/
Podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

KWALIFIKACJE:
E.12. – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
• projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
• projektowania i administrowania bazami danych
• tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

PERSPEKTYWY PRACY:
• firmy informatyczne
• administrator
• programista
• projektant

PROGRAM NAUCZANIA:
• podstawy przedsiębiorczości
• systemy operacyjne
• sieci komputerowe
• systemy baz danych
• witryny i aplikacje internetowe
• język angielski zawodowy
• diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
• projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
• administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
• administracja bazami danych
• programowanie aplikacji internetowych
• działalność gospodarcza w branży informatycznej

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

ZAPIS ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28

propozycja-205

Współpracujemy z: