Technik informatyk

Technologie informacyjne zrewolucjonizowały naszą codzienność. Mają wpływ na nasze życie zawodowe i prywatne. Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej. Pracodawcy poszukują pracowników wąskich specjalności takich jak: grafika komputerowa i aplikacje Internetowe, informatyka finansowa, sieci i systemy komputerowe, technologie programowania, ale nie tylko, w dzisiejszych czasach informatycy potrzebni są w każdej grupie zawodowej, dlatego też lista perspektyw zawodowych nie zamyka się wyłącznie na branży IT.

 

Szkoła bezpłatna

 

Kierunek:    TECHNIK INFORMATYK

Computer Engineering Design Development and Research

Forma kształcenia:    zaoczna

Okres kształcenia:    2 lata /4 semestry/

Podbudowa:    szkoła dająca wykształcenie średnie

 

KWALIFIKACJE:
E.12. – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
• montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
• projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
• projektowania i administrowania bazami danych
• tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

 

PERSPEKTYWY PRACY:
• firmy informatyczne
• administrator
• programista
• projektant

 

PROGRAM NAUCZANIA:
• podstawy przedsiębiorczości
• systemy operacyjne
• sieci komputerowe
• systemy baz danych
• witryny i aplikacje internetowe
• język angielski zawodowy
• diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
• projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
• administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
• administracja bazami danych
• programowanie aplikacji internetowych
• działalność gospodarcza w branży informatycznej

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
• kwestionariusz (dostępny w sekretariacie luba na naszej stronie internetowej)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku
• trzy fotografie

 

ZAPISY ON-LINE

Zajęcia odbywają się:
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28

01

02

 

propozycja-2

08

05

Współpracujemy z: