KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno

-wychowawczych

3 września 2018 r.
Wycieczka szkolna w Pieniny

 

18-20 września 2018 r.
Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM

(I edycja)

4-6 grudnia 2018 r.
Akcja „Razem na Święta”

 

 20 grudnia 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w I semestrze

25 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe

 

28 stycznia-10 lutego 2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w II semestrze

11 lutego 2019 r.
Rekolekcje Wielkopostne

 

 6-8 marca 2019 r.
Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem

(II edycja)

11-22 marca 2019 r.

 

Egzamin gimnazjalny

 

10-12 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

 

18-23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – pożegnanie absolwentów

 

21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie

 

22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.

propozycja-2

Współpracujemy z: