TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TWP

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Do 30 maja 2018 roku

Składanie dokumentów:

kwestionariusz kandydata

kopia świadectwa promocyjnego do klasy III gimnazjum

 

Do 28 czerwca 2018 roku 

Składanie dokumentów:

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

– oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

 

29 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

 

Pobierz Kwestionariusz LO 2018 

 

 

Zapraszamy na Dni Otwarte:

26 kwietnia 2018 roku – godz. 17.00

15 maja 2018 roku – godz. 17.00

Możliwość konsultacji z doradcą zawodowym i pedagogiem

godz. 17.00-18.00

01propozycja-205

Współpracujemy z: