HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TWP

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

      Prowadzimy nabór na rok szkolny 2019/2020 do:

  • trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego TWP dla młodzieży – absolwentów gimnazjum
  • czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego TWP dla młodzieży – absolwentów szkoły podstawowej

 

Do 19 lipca 2019 roku

Składanie dokumentów:

– kopia świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej

– kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / sprawdzianu ósmoklasisty

– kwestionariusz kandydata

 

Do 30 lipca 2019 roku

Składanie dokumentów:

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / sprawdzianu                          ósmoklasisty

– 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

 

Rekrutacja przebiega według kolejności zgłoszeń.

 

Więcej informacji o szkole i rekrutacji:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/R w Radomiu

ul. Partyzantów 5/7  (II piętro)

tel. (48) 362 26 28

Dyrektor szkoły: Anna Prokop

tel. 660 698 154

annaprokop@vp.pl

 

Zapisy on-line

Pobierz: Kwestionariusz kandydata

 

Liceum  posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

CZESNE:

250zł/miesiąc

propozycja-205

Współpracujemy z: