HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TWP

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

      Prowadzimy nabór na rok szkolny 2019/2020 do:

  • trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego TWP dla młodzieży – absolwentów gimnazjum
  • czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego TWP dla młodzieży – absolwentów szkoły podstawowej

 

Do 19 czerwca 2019 roku

Rejestracja kandydatów:

– Zapisy on-line / Kwestionariusz kandydata

 

Do 1 lipca 2019 roku

Składanie dokumentów:

– kopia świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej

– kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / sprawdzianu ósmoklasisty

 

Do 30 lipca 2019 roku

Składanie dokumentów:

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / sprawdzianu                          ósmoklasisty

– 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

 

Rekrutacja przebiega według kolejności zgłoszeń.

Więcej informacji o szkole i rekrutacji:

Anna Prokop

tel. 660 698 154

 

Zapisy on-line

Pobierz: Kwestionariusz kandydata

 

Liceum  posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

CZESNE:

250zł/miesiąc

propozycja-205

Współpracujemy z: