TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TWP

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Do 10 lipca 2018 roku

Składanie dokumentów:

kwestionariusz kandydata

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

– oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

 

12 lipca 2018 roku

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

 

Pobierz Kwestionariusz LO 2018 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: