OFERTA EDUKACYJNA trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA 

Jeżeli interesuje Cię współczesny świat i niepokoją jego problemy. Jeżeli chcesz zrozumieć to, co dzieje się wokół Ciebie, masz odwagę stawać zawsze po stronie dobra i sprawiedliwości, wybierz klasę prawną. Rozwiniesz w niej umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie rozszerzonym, także w zakresie specjalistycznego słownictwa prawniczego. Otworzy Ci to drogę na uczelnie zagraniczne, a także pozwoli w przyszłości zaistnieć na międzynarodowych rynkach pracy.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym (2-4 do wyboru):

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • język polski
 • język angielski

Języki obce:

 • język angielski (kontynuacja)
 • język hiszpański / francuski / niemiecki

Przedmiot uzupełniający:

 • podstawy filozofii

 Zajęcia dodatkowe:

 • podstawy prawa

 Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

 • ogólnopolskim programie edukacji prawnej: rozprawy sądowe, spotkania z sędzią, adwokatem, radcą prawnym
 • wykładach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wyższe,
 • ciekawych formach zajęć: warsztaty, debaty, zajęcia na uczelniach wyższych,
 • wydarzeniach kulturalnych,
 • wycieczkach edukacyjnych,
 • tutorialach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,
 • Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Integracji Europejskiej, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Języka Angielskiego oraz w innych prestiżowych konkursach przedmiotowych.

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach:

prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, historia, socjologia, europeistyka, archiwistyka, bezpieczeństwo narodowe, polityka społeczna, dziennikarstwo, filologia polska, psychologia, pedagogika oraz wielu innych kierunkach humanistycznych i społecznych.

propozycja-205

Współpracujemy z: