OFERTA EDUKACYJNA czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

KLASA NAUK ŚCISŁYCH

Ucząc się w niej, możesz aktywnie uczestniczyć w eksperymentach naukowych, poznawać nowoczesne metody badawcze oraz osiągnięcia współczesnych nauk ścisłych, w tym osiągnięcia technologiczne będące konsekwencją badań i rozwoju fizyki kwantowej. Ten profil ułatwi Ci dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą, a ta tendencja jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym (2-3 do wyboru):

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • język angielski

Języki obce:

 • język angielski (kontynuacja)
 • język hiszpański / francuski / niemiecki

Przedmiot uzupełniający:

 • podstawy fizyki kwantowej

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski techniczny

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

 • wykładach i warsztatach z geofizyki w instytutach naukowych,
 • pokazach laboratoryjnych i eksperymentach naukowych z fizyki, chemii i innych dziedzin nauki na  uczelniach wyższych,
 • wykładach i konferencjach naukowych na uczelniach wyższych,
 • wycieczkach edukacyjnych,
 • tutorialach z zakresu nauk ścisłych,
 • Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Technicznej, Konkursie Młodych Talentów Astronomicznych oraz w innych prestiżowych konkursach przedmiotowych.

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach:

automatyka i robotyka, fizyka stosowana, mechatronika, informatyka, astronomia, fizyka medyczna, matematyka, budownictwo, architektura, ekonomia, elektrotechnika, telekomunikacja oraz wielu innych kierunkach z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

propozycja-205

Współpracujemy z: