OFERTA EDUKACYJNA czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

KLASA  MEDYCZNA

Jeśli interesujesz się medycyną i naukami przyrodniczymi oraz chcesz zdobyć w przyszłości zawód wpisujący się w aktualne trendy na rynku pracy, wybierz klasę medyczną. Ucząc się w niej, będziesz miał szansę brać udział w atrakcyjnych zajęciach innowacyjnych, opartych na metodach praktycznego zdobywania wiedzy. Możesz aktywnie uczestniczyć w eksperymentach naukowych, poznawać nowoczesne metody badawcze i osiągnięcia współczesnej medycyny, biologii i chemii oraz tajniki otaczającej nas na co dzień biotechnologii!

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym (2-3 do wyboru):

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • język angielski

Języki obce:

 • język angielski (kontynuacja)
 • język hiszpański / francuski / niemiecki

Przedmiot uzupełniający:

 • zajęcia z historii i filozofii medycyny

Zajęcia dodatkowe:

 • podstawy biotechnologii

Program klasy przewiduje uczestnictwo w:

 • naukowych warsztatach laboratoryjnych z biologii molekularnej i biotechnologii (również w języku angielskim) w instytutach naukowych,
 • pokazach laboratoryjnych i eksperymentach naukowych z chemii, fizyki i innych dziedzin  nauki na uczelniach wyższych,
 • wykładach i konferencjach naukowych na uczelniach wyższych,
 • wycieczkach edukacyjnych,
 • tutorialach z zakresu nauk przyrodniczych,
 • Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Matematycznej oraz w innych prestiżowych konkursach przedmiotowych.

Program nauczania klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach:

medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, weterynaria, kosmetologia, biologia, neurobiologia, chemia, biotechnologia, biochemia, dietetyka, technologia żywności, ochrona środowiska oraz wielu innych kierunkach medycznych i przyrodniczych.

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: