WYBIERZ  SZKOŁĘ  Z  PASJĄ!

Każdy uczeń ma swojego tutora!

OFERTA EDUKACYJNA trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: uczniowie mogą dokonać wyboru 2-4 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, biorąc pod uwagę indywidualny rozwój nakierowany na profil dalszej edukacji na uczelniach wyższych.
 • KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA 
  • historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, język angielski
  • podstawy filozofii (przedmiot uzupełniający)
  • podstawy prawa (zajęcia dodatkowe)
 • KLASA  MEDYCZNA
  • biologia, chemia, fizyka, matematyka, język angielski
  • zajęcia z historii i filozofii medycyny (przedmiot uzupełniający)
  • podstawy biotechnologii (zajęcia dodatkowe)
 • KLASA NAUK ŚCISŁYCH
  • matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język angielski
  • podstawy fizyki kwantowej (przedmiot uzupełniający)
  • język angielski techniczny (zajęcia dodatkowe)

 

OFERTA EDUKACYJNA czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  uczniowie mogą dokonać wyboru 2-3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, biorąc pod uwagę indywidualny rozwój nakierowany na profil dalszej edukacji na uczelniach wyższych.
 • KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA 
  • historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, język angielski
  • podstawy prawa (przedmiot uzupełniający)
  • fachowe słownictwo prawnicze w języku angielskim (zajęcia dodatkowe)
 • KLASA  MEDYCZNA
  • biologia, chemia, fizyka, matematyka, język angielski
  • zajęcia z historii i filozofii medycyny (przedmiot uzupełniający)
  • podstawy biotechnologii (zajęcia dodatkowe)
 • KLASA NAUK ŚCISŁYCH
  • matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język angielski
  • podstawy fizyki kwantowej (przedmiot uzupełniający)
  • język angielski techniczny (zajęcia dodatkowe)

 Szkoła proponuje ww. klasach zajęcia z filozofii.

 

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć!

 

 

Języki obce nowożytne

Każdy uczeń uczy się języka angielskiego oraz drugiego języka obcego: hiszpańskiego /francuskiego /niemieckiego.

 

 

Organizacja kształcenia

– W sprawach związanych z organizacją kształcenia uczeń może podejmować decyzje o:

 • wyborze tutora, który będzie go wspierał w realizacji jego indywidualnych celów,
 • wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • wyborze drugiego języka obcego nowożytnego,
 • dostosowaniu programu do jego osobistych możliwości i zainteresowań,
 • wyborze dodatkowych zajęć edukacyjnych spoza podstawy programowej,
 • udziale w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami.

– Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym prowadzone będą w kilkuosobowych grupach.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła umożliwia udział w:

 • pokazach i warsztatach laboratoryjnych na uczelniach wyższych i w instytutach naukowych,
 • wykładach, seminariach i konferencjach naukowych na uczelniach wyższych,
 • warsztatach, debatach, projektach edukacyjnych,
 • tutorialach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz matematyczno-przyrodniczych,
 • wycieczkach dydaktycznych i turystycznych,
 • wydarzeniach kulturalnych,
 • imprezach inspirowanych i realizowanych przez uczniów.

Szkoła z pasją, to szkoła w której:

 • nauczyciel ma czas dla ucznia, każdy uczeń jest ważny i ceniony,
 • zajęcia pozalekcyjne są odpowiedzią na potrzeby ucznia – to uczeń decyduje, jakie zajęcia są prowadzone w szkole,
 • uczniowie mają indywidualne wsparcie w realizacji swoich marzeń, zainteresowań – uczeń może sobie wybrać nauczyciela – tutora, który będzie go wspierał w realizacji jego indywidualnych, wyznaczonych sobie celów,
 • nauczyciele potrafią i chcą pracować z młodzieżą o różnych potrzebach edukacyjnych, w szkole są odpowiednie warunki do nauki dla  uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla tych wymagających większej uwagi i troski.

Stawiamy na TUTORING!

Kim jest Tutor? To dobry nauczyciel, mądry doradca i człowiek godny zaufania. Tutor wierzy w możliwości ucznia, wspiera go i doradza, inspiruje, skłania do myślenia. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego i możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego indywidualnej sytuacji.

Metoda pracy z uczniem w formie tutoringu, to rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie, których w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania tutor pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju. Metodę tutoringu z wielkim powodzeniem i zadowoleniem ze strony uczniów stosujemy w naszym Gimnazjum TWP od czterech lat.

 

Więcej informacji o szkole i rekrutacji:

Anna Prokop – dyrektor szkoły

tel. 660 698 154

 

Liceum Ogólnokształcące  posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

CZESNE:
250zł/miesiąc

 

„Jeżeli nauczyciel chce nauczyć Johna matematyki, to musi znać matematykę i Johna”

z książki ks. prof. Janusza Tarnowskiego „Jak wychowywać w świecie paradoksów”

 

propozycja-205

Współpracujemy z: