Wychować człowieka mądrego…

 

Szkoła powinna być miejscem, w którym dobrze czuje się zarówno uczeń jak i nauczyciel. To tu kształtuje się świat wartości, pasji i przyszłości młodych ludzi. Taki model szkoły proponujemy w naszym liceum wykorzystując metodę tutoringu, którego głównym celem jest dostrzec talent i rozwinąć potencjał ucznia. Tutoring  zakłada możliwość indywidualnej pracy z każdym uczniem, zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej jak i wychowawczej.

Tutoring to niezwykła metoda szczególnie skuteczna, jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach z uczniem (tutorialach), w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują określone  zadania, które są następnie omawiane z tutorem. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi.

Tutoring to:

  • lepsze poznanie samego siebie,
  • rozpoznanie własnych talentów, uzdolnień, mocnych stron i praca na nich,
  • rozwijanie własnych zainteresowań,
  • kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju (edukacyjnego, zawodowego i życiowego),
  • nawiązywanie i pogłębianie relacji społecznych w szkole i poza nią.

Tutoring to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy. Tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Efektem tutoringu jest też odkrycie siebie i swoich mocnych stron dzięki czemu wzrasta poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Tutor  (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto pracuje w relacji jeden na jeden. Tutor potrafi pokierować integralnym rozwojem młodego człowieka, trafnie rozpoznać jego potencjał, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość.

Tutoring to znakomita metoda rozwijająca talenty, zainteresowania i pasje uczniów, pomagającą odnaleźć im swój żywioł.

Tutoriale (indywidualne spotkania tutora z podpiecznym) są często wydarzeniami, w których dzieje się prawdziwa edukacja. To czas smakowania zdobytej wiedzy, niespiesznych poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań naukowych odkryć. Mocną stroną tutoringu jest również jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. W metodzie tutorskiej spotyka się akademicki etos (poszukiwanie prawdy, wspólnota mistrza i ucznia) z naukową skutecznością.

„Jeżeli nauczyciel chce nauczyć Johna matematyki, to musi znać matematykę i Johna”
z książki ks. prof. Janusza Tarnowskiego „Jak wychowywać w świecie paradoksów”

propozycja-205

Współpracujemy z: