Innowacyjna edukacja to sposób integrowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych z procesem nauczania, co wpływa na stosowanie nowych metod pracy z uczniami i osiąganie lepszych wyników.

W LO TWP tablice interaktywne oraz inne urządzenia multimedialne wraz z zastosowaniem platformy edukacyjnej stanowią integralną część procesu nauczania.

Zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych rozwijają wiele umiejętności uczniów, m.in.: efektywne i trwałe uczenie się, samodzielne myślenie, korzystanie z wielu źródeł informacji, ciekawość i otwartość, współpraca w grupie.

Każdy uczeń będzie korzystał z tabletu jako bazy do uczenia się. Odpowiednio prowadzony uczeń, wyposażony w tablet w większym stopniu staje się odpowiedzialny za proces własnego kształcenia.

 

propozycja-205

Współpracujemy z: