Tutoring – innowacyjna metoda indywidualnej pracy z uczniem

 

Tutoring jest to indywidualna współpraca między uczniem a nauczycielem opierająca się na relacji mistrz-uczeń. Jest niezwykle skuteczną metodą w procesie rozwoju potencjału i talentów uczniów oraz motywowania ich do samodzielnej pracy.
Metoda tutoringu wywodzi się z tradycji angielskiej (Oksford, Cambridge), gdzie przynosi znakomite rezultaty. Istotne są tu osobiste relacje budowane przez: rozmowy, indywidualne spotkania tutora z podopiecznymi, dzielenie się doświadczeniami, a także wzajemne zaufanie. Polega ona na regularnych spotkaniach (tutorialach), podczas których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym. Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia, trafnie rozpoznać potencjał człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego ucznia i możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji.
Tutor wspiera ucznia w procesie uczenia się w wybranym obszarze wiedzy, pomaga rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz pogłębić sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów. Tutoring pozwala na coś więcej niż tylko weryfikację wiedzy. Wzmacnia poszukiwania i zainteresowania ucznia, któremu towarzyszy tutor – mądry nauczyciel, służący radą i potrafiący umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Tutoring ma za zadanie prowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości. Potrzeba na to czasu, uwagi i regularności – między innymi tymi cechami tutoring wyróżnia się spośród innych metod edukacyjnych i wychowawczych.
 
Wartość i specyfika tutoringu:

 • odkrywanie potencjału ucznia i praca nad jego wykorzystaniem, 
 • motywacja ucznia do myślenia o własnym rozwoju i wspieranie go w jego planowaniu, 
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem, 
 • pomoc w rozwinięciu potrzebnych kompetencji osobistych i naukowych, 
 • pomoc w czerpaniu satysfakcji z tego, co uczeń robi, 
 • budowanie więzi, wspólnoty szkolnej, 
 • wsparcie w poszukiwaniu sensu i celu edukacji. 

 
Cechy wyróżniające tutoring:

 • samodzielność i odpowiedzialność ucznia, 
 • uwaga skoncentrowana na konkretnej osobie, 
 • integralność – przedmiotem pracy jest rozwój ucznia, w odniesieniu do wartości i celów osobistych, 
 • praca na konkretnym doświadczeniu i dzielenie się doświadczeniem, 
 • planowy, długotrwały proces i długofalowe rezultaty. 

 
Korzyści tutoringu dla szkoły:

 1. wzmocnienie systemu rozwijania talentów,
 2. skuteczne narzędzie w pracy wychowawczej (tutoring wychowawczy),
 3. skuteczne narzędzie w pracy dydaktycznej (tutoring naukowy),
 4. wzmocnienie więzi społecznych, 
 5. ciekawa ścieżka rozwoju nauczycieli,
 6. wzmocnienie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy.

 

propozycja-205

Współpracujemy z: