TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM TWP

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Składanie dokumentów do 20 lipca 2016 r. w sekretariacie Szkoły:

poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.30 

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
  • 2 fotografie

Do pobrania formularz zgłoszeniowy kandydata do Gimnazjum:

Kwestionariusz kandydata Gimnazjum

 

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Prokop

tel. 660-698-154

annaprokop@vp.pl 

 

Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu

26-600 Radom

ul. Traugutta 44

tel/fax: (48) 362-36-64

twp_gimnazjum@op.pl   

 

Siedziba: budynek III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

propozycja-205

Współpracujemy z: