Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020

MEN przygotowało kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum. Na specjalnie przygotowanej stronie www.men.gov.pl/rekutacja  zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, terminy egzaminów, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

Harmonogram rekrutacji do szkół:

Harmonogram rekrutacji 2019-2020

 

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół

Rekrutacja do szkół – plakat

Prezentacja MEN

 

Poradnik dla absolwentów gimnazjum. Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2019/2020:

Poradnik-2019-2020

 

Kryteria dla absolwentów gimnazjum:

Więcej informacji na temat rekrutacji do szkół znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

 

Pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można kierować na adres: rekrutacja@men.gov.pl

W kuratoriach oświaty działają punkty konsultacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w danym województwie:

Teresa Traczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu,

tel. 48 36-20-911

rekrutacjaradom@kuratorium.waw.pl

 

propozycja-205

Współpracujemy z: