Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do szkół – plakat

 

Kryteria dla absolwentów gimnazjum:

 

Rozporzadzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów gimnazjum:

Pozporządzenie MEN

 

Więcej informacji na www.men.gov.pl/rekrutacja

 

 

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: