Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020

MEN przygotowało kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum. Na specjalnie przygotowanej stronie www.men.gov.pl/rekutacja  zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, terminy egzaminów, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. W kuratoriach oświaty działają punkty konsultacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w danym województwie. Lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

Pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można kierować na adres: rekrutacja@men.gov.pl.

List Minister Edukacji do Rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019-2020

Rekrutacja do szkół – plakat

Kryteria dla absolwentów gimnazjum:

Rozporzadzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów gimnazjum:

Pozporządzenie MEN

 

 

 

 

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: