KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno

-wychowawczych

1 września 2015 r.

Badania diagnostyczne po szkole podstawowej

wrzesień 2015 r.

Etap szkolny konkursów przedmiotowych MKO

październik 2015 r.

Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM

8-10 grudnia 2015 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2015 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w I semestrze

29 stycznia 2016 r.

Ferie zimowe

1-14  lutego 2016 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w II semestrze

15 lutego 2016 r.

Próbny egzamin gimnazjalny

marzec 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24-29 marca 2016 r.

Egzamin gimnazjalny

18-20 kwietnia 2016 r.

Badania diagnostyczne po  klasie pierwszej i drugiej

maj-czerwiec 2016 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.

Ferie letnie

25 czerwca-31 sierpnia 2016 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

6 listopada 2015 r. (piątek)

21-22 grudnia 2015 r. (poniedziałek, wtorek)

2 maja 2016 r. (poniedziałek)

4-6 maja 2016 r. (środa, czwartek, piątek)

27 maja 2016 r. (piątek)

 

propozycja-205

Współpracujemy z: