HISTORIA SZKOŁY

 

W dniu 31 sierpnia 2009 roku Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia. Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

W dniu 1 września 2009 roku Gimnazjum TWP w Radomiu rozpoczęło swoją działalność. Siedziba Szkoły znajduje się w budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

Dyrektorem Szkoły została Pani mgr Dorota Owerko, która pełniła tę funkcję od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

 

Od 1 września 2011 roku Szkołą kieruje Pani mgr Anna Prokop – Dyrektor Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu.

 

W maju 2012 roku Gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, który świadczy o tym, że placówka przyczyniła się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży. We wrześniu 2012 roku wdrożony został „Szkolny system wspierania uzdolnień uczniów”. Systemowe działania przyczyniają się do osiągania przez uczniów licznych sukcesów w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych. 

 

W roku szkolnym 2011/2012 Uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki w egzaminie gimnazjalnym, a Gimnazjum zajęło drugie miejsce w Radomiu i regionie radomskim. W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła zajęła trzecie miejsce w Radomiu w egzaminie gimnazjalnym.

 

W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum pilotażowo wdrożyło tutoring, czyli nowatorską metodę edukacji, wywodzącą się z Uniwersytetu Oksfordzkiego, umożliwiającą trafne rozpoznanie potencjału młodego człowieka, wyznaczenie ścieżki rozwoju naukowego, osobistego i społecznego oraz sprzyjającą rozwojowi zainteresowań, pasji i talentów młodzieży.

 

W czerwcu 2014 roku Szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w międzynarodowym projekcie badawczym „CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji”, w ramach którego zorganizowała I Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014, skierowany do zespołów teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Radomia i powiatu radomskiego.

 

We wrześniu 2014 roku Zarząd Główny TWP nadał Pani Dyrektor Annie Prokop Medal „Za zasługi dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej”.

 

1 września 2015 roku Gimnazjum TWP rozpoczęło współpracę z Międzynarodowym Zespołem Placówek Oświatowych w Krakowie w ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Uczniowie zapisani do Szkoły Partnerskiej spełniają obowiązek szkolny poza szkołą w trybie tzw. nauczania domowego. Projekt umożliwia dotarcie do polskich dzieci na całym świecie i pomaga im w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną.

propozycja-205

Współpracujemy z: