Absolwenci kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem firmy – Inspektor Ochrony Danych otrzymają certyfikat „Inspektora ochrony danych”

ADRESACI STUDIÓW
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, pracujących w administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, inspekcji, straży, prowadzących działalność gospodarczą, wszystkich osób przetwarzających dane osobowe w tym ze szczególnym uwzględnieniem obecnych i przyszłych inspektorów danych osobowych, jak również administratorów danych osobowych. Studia te skierowane są również do szerokiej rzeszy osób, które pragną pozyskać nową wiedzę , zdobyć nowy zawód, w zakresie pozyskiwania informacji, w niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości.

TYP STUDIÓW

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 180
Liczba godzin praktyk: –
Liczba punktów ECTS: 36

CEL STUDIÓW
Wobec zmieniającej się regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uruchomione zostaną studia podyplomowe , których celem będzie nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w firmie, zarządzaniem danymi osobowymi, gospodarowaniem posiadaną wiedzą, wyposażenie w wiedzę w zakresu prawa i stosowania właściwych procedur zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do posiadanych zasobów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

OPŁATY
850zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

propozycja-205

Współpracujemy z: