ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 290
Liczba godzin praktyk: 60
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rodziną dziecka.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):

Absolwent nabędzie kwalifikacje przygotowujące do podjęcia pracy w szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zdobędzie wiedzę o specyfice funkcjonowania dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych na kolejnych etapach rozwoju i kształcenia. Nabędzie umiejętności diagnozowania dysfunkcji u małych dzieci oraz kierowania procesami wczesnego wspomagania w zakresie indywidualnej pracy z dzieckiem i jego rodziną, a także grupą terapeutyczną.

OPŁATY

800zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Czesne za Studia można opłacać w ratach:
3 raty x 800 zł
6 rat x 405 zł
10 rat x 245 zł
Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!- dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego  2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…).

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: