Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rodziną dziecka.
Studia przygotowują do podjęcia pracy w szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego  2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…).

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

360godz. + 60godz. praktyk

 

Opłaty

Czesne: 800zł/semestr

opłata rekrutacyjna 100zł

opłata za Świadectwo 30zł

 

 

 

Zapisy: on-line

Zajęcia odbywają się w Radomiu ul. Partyzantów 5/7

Informacja:

Tel. 48/362-26-28

Współpraca z WSH w Szczecinie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: