ADRESACI  STUDIÓW

Osoby posiadające dyplom studiów wyższych na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
oraz alternatywnie:
– dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B1:
– matura na poziomie podstawowym z języka angielskiego wynik 80% i wyżej,
– matura na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynik 40% i wyżej,
osoby, które nie posiadają żadnego z powyższych dokumentów będą zakwalifikowane po zaliczeniu testu z języka angielskiego na poziomie B1.

TYP STUDIÓW

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 400
Liczba godzin praktyk: 60
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW

  • nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej,
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym,
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych,
  • przygotowanie do zdania egzaminu FCE.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent jest przygotowany do zdania Certyfikatu FCE oraz posiada
kompetencje do wczesnego nauczania języka angielskiego w przedszkolach i kl. I-III

OPŁATY

1 050zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
3 raty x 1 050 zł
6 rat x 530 zł
10 rat x 320 zł
Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY  (kserokopie – oryginały do wglądu)

– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  – ZAPIS ON – LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!- dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: