ADRESACI STUDIÓW
1. Ukończenie studiów o kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
2. oraz alternatywnie:
-Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B1:
– Matura na poziomie podstawowym z języka angielskiego wynik 80% i wyżej
– Matura na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynik 40% i wyżej
– Zaświadczenie ze szkoły językowej potwierdzające ukończenie kursu z języka angielskiego na poziomie B1
– Osoby nie posiadające żadnego zaświadczenia będą zakwalifikowane po napisaniu z wynikiem pozytywnym testu językowego.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 400
Liczba godzin praktyk: 60
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW
– Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
– Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
– Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych
– Przygotowanie do zdania egzaminu FCE, dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent jest przygotowany do zdania Certyfikatu FCE oraz posiada
kompetencje do wczesnego nauczania języka angielskiego w przedszkolach i kl. I-III

OPŁATY
1050zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach:
3 raty x 1050 zł
6 rat x 530 zł
10 rat x 320 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– dowód osobisty,
– 2 zdjęcia,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  – ZAPIS ON – LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!- dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie finansuje studiów podyplomowych w 2018r.

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: