Cel studiów:
Celem studiów jest studiów nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.

 

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

287godz. + 120godz. praktyk

 

Opłaty

Czesne: 1100zł/semestr

opłata rekrutacyjna 100zł

opłata za Świadectwo 30zł

 

Zapisy: on-line

Zajęcia odbywają się w Radomiu ul. Partyzantów 5/7

Informacja: 

Tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSH w Szczecinie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: