ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 3 semestry

CEL STUDIÓW

Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, podstaw prawa karnego wykonawczego, diagnostyki psychopedagogicznej. Nabędzie umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonymi wykolejeniem, w tym umiejętności diagnostyczne oraz umiejętności związane z doborem środków i metod pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Zdobędzie kompetencje w zakresie projektowania i realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod pracy z grupą, metod pracy z osobami uzależnionymi, wychowankiem agresywnym oraz rodziną dysfunkcyjną. Słuchacza będą charakteryzować postawy prospołeczne, otwartość, empatia, poczucie odpowiedzialności.

OPŁATY

Wpisowe 100 zł
Opłata za Świadectwo 30zł /przy odbiorze/

Czesne:
1000zł/semestr

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
  • 1 zdjęcie,
  • akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  zapisy on-line

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: