ADRESACI STUDIÓW
Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW
Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 290
Liczba godzin praktyk:
Liczba punktów ECTS:

CEL STUDIÓW
Program studiów zawiera podstawę programową niezbędną i wymaganą do nauczania etyki. Trzysemestralny okres studiów umożliwia nabycie wiedzy merytorycznej z zakresu etyki oraz metodyki przedmiotowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących pozwalających skuteczne wspierać i inspirować uczniów do rozwoju zainteresowań poznawczych i intelektualnych. Absolwent studiów uzyskując i doskonaląc wiedzę o charakterze aksjologicznym nabywa kwalifikacje i uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, tj. etyki.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Absolwent studiów pierwszego stopnia nabywa kwalifikacje do nauczania etyki w szkołach podstawowych i gimnazjach, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania etyki również na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

 

OPŁATY
800zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach
3 raty x 800 zł
6 rat x 405 zł
10 rat x 245 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– dowód osobisty,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: