ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 300
Liczba godzin praktyk: 60
Liczba punktów ECTS: 39

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu opieki i wychowania, a także podstaw diagnozowania i oddziaływań terapeutycznych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Słuchacz uzyska kwalifikacje do pracy w:

– świetlicach – szkolnych i środowiskowych,
– szkołach, na stanowisku pedagoga szkolnego,
– domach dziecka,
– pogotowiach opiekuńczych,
– bursach, internatach,
– ogniskach wychowawczych, schroniskach,
– placówkach zajmujących się organizowaniem czasu wolnego.

OPŁATY

1 000 zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100 zł
opłata za Świadectwo 30 zł
Czesne za Studia można opłacać w ratach.
Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! zapis on-line

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

propozycja-205

Współpracujemy z: