Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku logopedy szkolnego, prowadzenia zajęć logopedycznych w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach.

 

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.11. 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  wymaganych od nauczycieli…
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 131)w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, absolwentów kierunków pedagogicznych, humanistycznych (m. in. język polski, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska), którzy spełniają wymogi do pracy w charakterze logopedy. O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą słuchacze proszeni są o przyniesienie wyniku audiometrycznego badania słuchu. 

 

Czas trwania studiów

Studia trwają 3 semestry

300godz. + 60godz. praktyk

 

Opłaty

Czesne: 800zł/semestr

opłata rekrutacyjna 100zł

opłata za Świadectwo 30zł

 

Zapisy: on-line

Zajęcia odbywają się w Radomiu ul. Partyzantów 5/7

Informacje:

Tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSH w Szczecinie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: