ADRESACI STUDIÓW
Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia.

TYP STUDIÓW ważne
Doskonalące

CZAS TRWANIA
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych:
Liczba godzin praktyk:
Liczba punktów ECTS:

CEL STUDIÓW
Zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu podstaw neuroanatomii, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej oraz teorii i praktyki integracji sensorycznej. Przygotowanie teoretyczne oraz nabycie umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, umiejętności, typowe miejsca pracy):
Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, diagnozy i planowania zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami regulacji związanymi z przetwarzaniem bodźców sensorycznych w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego.

OPŁATY
1500zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Informujemy jednocześnie, że czesne za Studia można opłacać w ratach
2 raty x 1500 zł
4 raty x 755 zł
8 rat x 380 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI
Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)
– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– dowód osobisty,
– 2 zdjęcia,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
Radom, ul. Partyzantów 5/7
III piętro sala 307
tel: 48/ 362 26 28

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!! – dowiedz się w Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie finansuje studiów podyplomowych w 2018r.

http://pupradom.pl/?id=482

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

propozycja-205

Współpracujemy z: