ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW

Doskonalące

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 280
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 40

CEL STUDIÓW

Zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu podstaw neuroanatomii, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej oraz teorii i praktyki integracji sensorycznej. Przygotowanie teoretyczne oraz nabycie umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, umiejętności, typowe miejsca pracy) :

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, diagnozy i planowania zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami regulacji związanymi z przetwarzaniem bodźców sensorycznych w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego.

OPŁATY

1 500zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za świadectwo 30zł
Studia można opłacać w ratach:
2 raty x 1 500 zł
4 raty x 755 zł
8 rat x 380 zł
Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY  (kserokopie – oryginały do wglądu)

– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– dowód osobisty,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! ZAPISY ON-LINE

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

Radom, ul. Partyzantów 5/7
III piętro,  sala 307
tel: 48/ 362 26 28

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!! – dowiedz się w Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

propozycja-205

Współpracujemy z: