Nabór trwa! – zapis on-line

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW 

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 2 semestry

CEL STUDIÓW

Zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela – wychowawcy w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

OPŁATY

Wpisowe 100 zł
Opłata za Świadectwo 30zł /przy odbiorze/

Czesne:
1100zł/semestr

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
  • 1 zdjęcie,
  • akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA! zapis online

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362 26 28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

 

 

 

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: