Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

 

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia. Obowiązkowe przygotowanie pedagogiczne (specjalność nauczycielska).


 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

240godz. +  120godz. praktyk

 

Opłaty

Czesne: 1100zł/semestr

opłata rekrutacyjna 100zł

opłata za Świadectwo 30zł

 

Zapisy: on-line

Zajęcia odbywają się w Radomiu ul. Partyzantów 5/7

Informacje:

Tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSH w Szczecinie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: