Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest nabycie kwalifikacji do pracy w przedszkolu i szkole kl. I-III oraz praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 131) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. 

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne (specjalność nauczycielska).

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

330godz. + 120godz. praktyk

Opłaty:

3 x 850 zł lub 6 x 425 zł lub 12 x 215 zł

Opłata rekrutacyjna – 100 zł

Opłata za Świadectwo – 30 zł

 

 

Zapisy: on-line

zajęcia odbywają się w Radomiu ul. Partyzantów 5/7

Informacje:

Tel. 48/362-26-28

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

01

02

propozycja-2

05

Współpracujemy z: