START!  – 16 luty 2019r    Nabór twa – zapis on-line

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 330
Liczba godzin praktyk: 120
Liczba punktów ECTS: 60

CEL STUDIÓW

Praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela wychowawcy przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):

Absolwent będzie miał kwalifikacje do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

OPŁATY

900zł/semestr
opłata rekrutacyjna 100zł
opłata za Świadectwo 30zł
Studia można opłacać w ratach:
3 raty x 900 zł
6 rat x 455 zł
10 rat x 275 zł
W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

– dyplom ukończenia studiów wyższych,
– dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
– 1 zdjęcie,
– akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  zapis on-line

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!- dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 131) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: