Informujemy, że od 1 października 2019 r. nie prowadzimy naboru na studia podyplomowe kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, gdyż zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to zgodnie z obowiązującą ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

propozycja-205

Współpracujemy z: