ADRESACI STUDIÓW

Studia mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

TYP STUDIÓW

Kwalifikacyjne

CZAS TRWANIA

Liczba semestrów: 3 semestry

CEL STUDIÓW

Rozwijanie kompetencji i umiejętności umożliwiających nauczycielom diagnozowanie, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, organizację zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ocenę osiągnięć rozwojowych uczniów.

SYLWETKA ABSOLWENTA (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):

Absolwent będzie miał kwalifikacje do pracy diagnostyczno- terapeutycznej z dziećmi o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psych.-ped. i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Będzie posiadał kompetencje i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, organizację zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ocenianie osiągnięć rozwojowych uczniów.

OPŁATY

Wpisowe 100 zł
Opłata za Świadectwo 30zł /przy odbiorze/

Czesne:
950zł/semestr

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Osoby, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

ZASADY REKRUTACJI

Zapis on-line

WYMAGANE DOKUMENTY (kserokopie – oryginały do wglądu)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
  • 1 zdjęcie,
  • akt małżeństwa, gdy na dyplomie jest inne nazwisko.

NABÓR TRWA!  – zapis on-line

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

Radom, ul. Partyzantów 5/7
tel: 48/ 362-26-28, 723-548-722

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy! – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

http://radom.praca.gov.pl/-/6899460-nabor-wnioskow-z-kfs

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

 

propozycja-205

Współpracujemy z: