Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych PEDAGOGIKA TAŃCA jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w szkołach i placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych oraz kulturalno-oświatowych, poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego w zakresie różnorodnych form tanecznych.

 

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach

 

 

propozycja-205

Współpracujemy z: