Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku logopedy szkolnego, prowadzenia zajęć logopedycznych w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, absolwentów kierunków pedagogicznych, humanistycznych (m. in. język polski, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska), którzy spełniają wymogi do pracy w charakterze logopedy. O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą słuchacze proszeni są o przyniesienie wyniku audiometrycznego badania słuchu.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

Wpisowe 100 zł

Czesne:
– dla osób będących pedagogami specjalnymi:
Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł

– dla osób nie będących pedagogami specjalnymi:
Czesne za jeden semestr wynosi 1300 zł

  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
  • Opłata za świadectwo 30 zł

 

propozycja-205

Współpracujemy z: