Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku logopedy szkolnego, prowadzenia zajęć logopedycznych w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, absolwentów kierunków pedagogicznych, humanistycznych (m. in. język polski, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska), którzy spełniają wymogi do pracy w charakterze logopedy. O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą słuchacze proszeni są o przyniesienie wyniku audiometrycznego badania słuchu.

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

 

Opłaty:

Wpisowe 100 zł

 

Czesne:

  • Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł – dla osób będących pedagogami specjalnymi
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1300 zł – dla osób nie będących pedagogami specjalnymi
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
  • Opłata za świadectwo 30 zł

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach. W przypadku osób, które podejmują naukę w TWP na drugim kierunku studiów, otrzymują zniżkę na drugi kierunek w wysokości 25%.

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

Współpraca z WSH TWP w Szczecinie

propozycja-205

Współpracujemy z: