Warto studiować, bo …

 • uzyskasz wiedzę z obszarów psychologii kryzysu, interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na efektywną pracę z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy

 

Czego się nauczysz?

 • form i zasad skutecznego pomagania osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie
 • prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • zagadnień psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 • procedury „Niebieskiej Karty” i pracy zespołów interdyscyplinarnych
 • profilaktyki przemocy w rodzinie
 • diagnozy przemocy w rodzinie
 • podejmowania działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 • pracy z osobą w kryzysie zagrożenia życia

 

Adresaci

 • absolwenci m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, medycyny, ratownictwa medycznego, socjologii, prawa
 • osoby pracujące w systemie pomocy społecznej i oświaty
 • pracownicy organizacji pozarządowych
 • funkcjonariusze policji, kuratorzy, przedstawicie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • osoby, które noszą się z zamiarem pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w kryzysie.

 

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej na poziomie studiów I-go stopnia
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii.

 

Czas trwania

 • 3 semestry

 

Opłaty

 • 100 zł opłata rekrutacyjna
 • 1 000 zł za semestr
 • 30 zł opłata za świadectwo
 • Istnieje możliwość opłat czesnego w ratach

Osoby, które podejmują naukę na dwóch kierunkach jednocześnie oraz absolwenci studiów TWP, otrzymują zniżkę na kolejny kierunek w wysokości 20% i są zwolnione z wpisowego na drugi kierunek.

Uwaga – zniżki i promocje nie łączą się.

 

 

Studia podyplomowe BEZPŁATNIE – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej – dowiedz  się w swoim Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 

 

propozycja-2

Współpracujemy z: