Projekt edukacyjny „Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne”

dodano 27 listopada 2014

Od 27 listopada do 3 grudnia 2014 roku uczniowie uczestniczyli w cyklu warsztatów w ramach projektu edukacyjnego „Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne”, realizowanego przez Fundację Hereditas z Narodowym Bankiem Polskim. 

 

 

Cele projektu „Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne”:

– dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej źródeł finansowania przedsięwzięć               lokalnych z zakresu kultury i sztuki oraz metod aktywnego poszukiwania funduszy,

– zapoznanie z konstruowaniem harmonogramu i budżetu przedsięwzięcia,

– przekazanie uczniom praktycznych umiejętności z zakresu gospodarowania funduszami,

– przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami (realizacja zadań,

  wydatkowanie środków).

 

WARSZTATY podzielone na dwa bloki tematyczne (10 godz.):

– I blok tematyczny „Fundusze na działania lokalne” (6 godz.) – pozyskiwanie         funduszy na działania lokalne, źródła pozyskiwania, zasady konstruowania projektów;

– II blok tematyczny „Zarządzanie projektem i małymi inicjatywami” (4 godz.)     – zarządzanie projektem: rozliczenia i sprawozdawczość.

 

KONKURS w trakcie trwania warsztatów (listopad – grudzień 2014 roku).

Tematem pracy konkursowej będzie opracowanie przykładowego projektu przedsięwzięcia (na gruncie lokalnym, szkolnym) z dziedziny kultury (wystawy lokalnego/regionalnego artysty, targów sztuki, aukcji przedmiotów dawnych, rewitalizacji zabytkowego obiektu architektonicznego, wydania drukiem publikacji z zakresu kultury i sztuki, np. monografii artysty związanego z miastem lub okolicą, na terenie której znajduje się szkoła uczestnicząca w projekcie, monografii zabytku itp.). Praca w grupach 2-3 os.

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 17 grudnia 2014 roku.

 

IMG_6151IMG_6165IMG_6163IMG_6162IMG_6161IMG_6153

 IMG_6167

mecenasi_2014 (2)

70_mecenasi_2014 (3)

propozycja-205

Współpracujemy z: