Międzynarodowy projekt „CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji”

dodano 18 listopada 2013

Nasza Szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym „CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji”, koordynowanym w Polsce przez British Council i Polskie Stowarzyszenie Kreatywności. Zadaniem zespołów projektowych jest realizacja działania lokalnego z branży kreatywnej. W ramach projektu organizujemy Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014.

 

Projekt „CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania). Realizacja projektu w Polsce trwa od września 2013 roku do kwietnia 2014 roku. Projekt CENTRES jest prowadzony w Polsce przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności. Patronat nad projektem objęli Minister Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Celem projektu CENTRES jest wzrost kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości wśród uczniów, powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość, praktyczne przejście przez proces: od pomysłu do jego realizacji. 

 

Naszym zadaniem jest zorganizowanie Festiwalu Małych Form Teatralnych Radom 2014 skierowanego do zespołów teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Radomia. Głównym celem naszego projektu jest inspirowanie młodzieży do poszukiwań twórczych, rozwijania kreatywności, wyobraźni, zainteresowań i talentów, konfrontacja artystycznych dokonań szkolnych zespołów teatralnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dotyczących różnych rodzajów wypowiedzi teatralnej, integracja środowiska lokalnego. 

 

W listopadzie 2013 roku uczestniczyliśmy w zajęciach na temat przedsiębiorczości i kreatywności. Zastanawialiśmy się, jak działa człowiek przedsiębiorczy i jakie znaczenie mają sektory kreatywne.

 

Udział w warsztatach dziennikarskich pozwolił nam lepiej przygotować się do pracy w celu przeprowadzenia wywiadu z lokalnym przedsiębiorcą z branży kreatywnej. 

 

Rozpoczęliśmy przygotowania do wystawienia spektaklu teatralnego, który przedstawimy podczas Festiwalu Małych Form Teatralnych w Radomiu. Uczestniczyliśmy w ćwiczeniach z czytania z podziałem na role tekstu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Julia, czyli delikatność uczuć” oraz  ćwiczeniach oddechowych i dykcyjnych.

 

Podczas realizacji projektu będą organizowane kreatywne warsztaty teatralne, taneczne i taneczno-teatralne, dziennikarskie i plastyczne. 

 

Dokumenty do pobrania (pliki PDF):

–  Projekt CENTRES   

–  Instytucje partnerskie projektu CENTRES

 

Więcej informacji o projekcie CENTRES można znaleźć na stronach:          http://centres.org.pl/      www.centres-eu.org

 

IMG_4520

IMG_4644

IMG_4628

IMG_4512

IMG_4293

propozycja-205

Współpracujemy z: