Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Radomiu


Plan zajęć dla LO:
LO TWP zjazdy III, IV  (04-05.03.2023 oraz 18-19.03.2023)
Lp. Zjazdy Terminy zjazdów dla klas:

1LO, 2LO1, 2LO2, 3LO1, 3LO2

 
1. I zjazd 04.02.2023 – 05.02.2023
2. II zjazd 11.02.2023 – 12.02.2023
3. III zjazd 04.03.2023 – 05.03.2023
4. IV zjazd 18.03.2023 – 19.03.2023
5. V zjazd 01.04.2023 – 02.04.2023
6. VI zjazd 22.04.2023 – 23.04.2023
7. VII zjazd 06.05.2023 – 07.05.2023
8. VIII zjazd 20.05.2023 – 21.05.2023
9. IX zjazd 03.06.2023 – 04.06.2023
10. X zjazd 10.06.2023 – 11.06.2023

 

EGZAMIN MATURALNY – ZMIANY

STARA MATURA 2015
– 3 przedmioty zdawane na poziomie podstawowym pisemnie i  2 ustnie;
– jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (wynik uzyskany na egzaminie nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego).

NOWA MATURA 2023
– 3 przedmioty zdawane na poziomie podstawowym pisemnie i  2 ustnie;
– jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (wynik uzyskany na egzaminie nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego);
– zmiana w formie egzaminu ustnego z języka polskiego (zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań);
– zmiana formy egzaminu (jeden arkusz zamiast dwóch z informatyki);
– zmiana czasu trwania egzaminu ( z języka polskiego);
– nowe formy arkuszy wynikające z dostosowań;
– absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych mają obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym ( nie musi być to język, który był nauczany na poziomie dwujęzycznym).

Sekretariat

wtorek – środa – czwartek godz. 15.30-17.00
sobota – niedziela godz. 8.00-12.00 /w terminach zjazdów/

tel.: 48/360-02-98,  500-072-473
26-600 Radom, ul. Partyzantów 5/7

propozycja-2

Współpracujemy z: