Savoir – vivre w biznesie i na co dzień

Jak Cię widzą, tak Cię piszą – etykieta w biznesie to przyjęty zbiór zasad i praktyk, ułatwiający profesjonalne zaprezentowanie się oraz wzmocnienie pewności siebie.

Opanowanie form i zwyczajów towarzyskich jest ogromnie ważne dla ludzi, którzy pragną osiągnąć i utrzymać powodzenie w nowoczesnym świecie interesów i świecie częstych zmian.

Program szkolenia:

Dobre maniery, a poczucie pewności siebie
Ubiór (pani i panowie) – jak i kiedy?
Udane spotkanie przy stole
Przyjmowanie gości wewnętrznych i zewnętrznych
Korespondencja z klasą
Dobre maniery w rozmowie telefonicznej
Rola stołu i krzeseł w spotkaniach formalnych i nieformalnych
Savoir-vivre w pracy
Miejsce: Radom ul. Partyzantów 5/7
Czas szkolenia – 8 godzin

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Tel. 48/362-26-28

Zapis on-line

propozycja-205

Współpracujemy z: