Prowadzimy nabór na intensywne kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego 2015:

● blok matematyczno – przyrodniczy (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia)

● blok humanistyczny (język polski, historia, WOS)

● blok językowy (język angielski – rozszerzony)

 

Zapisy trwają do 31 stycznia 2015 roku.

 

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli radomskich gimnazjów i liceów ogólnokształcących, posiadających wysokie kwalifikacje oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Zajęcia w ramach kursu prowadzone są wg autorskiego programu opracowanego na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem go do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć.

Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i części ćwiczeniowej. Celem pierwszej części jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnej do egzaminu, a drugiej – nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Kurs gimnazjalny obejmuje również prace domowe, sprawdziany i egzamin próbny.

 

Rodzaje intensywnych kursów gimnazjalnych:

 

1)Kurs intensywny – 30 godzin (3 godziny zegarowe w tygodniu)

Cena za kurs (blok): 360 zł

Liczba osób w grupie: 6

2) Kurs intensywny 40 godzin (4 godziny zegarowe w tygodniu)

Cena za kurs (blok): 480 zł

Liczba osób w grupie: 6

 

Terminy zajęć (luty – kwiecień 2015) ustalane będą w porozumieniu z wszystkimi zapisanymi kursantami.

Wpłaty: jednorazowo lub w 2 ratach

Miejsce zajęć: Gimnazjum TWP w Radomiu (budynek III LO)

 

Informacje i zgłoszenia: telefonicznie lub pocztą elektroniczną

Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu

ul. Traugutta 44

tel. 660-698-154          

e-mail: twp_gimnazjum@op.pl

Zapraszamy!

01

02

propozycja-2

08

05

Współpracujemy z: