Kurs Grafologii dla początkujących

Wiedza jaką daje Kurs Grafologii jest naukowym, empirycznym narzędziem, przy pomocy którego można poznawać ludzi takimi, jakimi są w istocie. Poznając pismo danej osoby poznasz ją samą. Dowiesz się co ją cieszy i martwi, czego się lęka, co budzi jej obawy, w czym jest dobra, a w czym słaba, poznasz jej problemy, kłopoty, stan zdrowia psychicznego i fizycznego, poznasz jej emocjonalność i uczuciowość, poznasz jej stosunek do otoczenia, świata, jej relacje interpersonalne, jakość życia. Dowiesz się jak postrzega sama siebie i jak chciałaby być postrzegana przez innych, poznasz jej marzenia, pragnienia, a także jej kompleksy i obawy. Będziesz wiedział w jakim nastroju była sporządzając swoją próbkę pisma do analizy, a także jaki najczęściej ma nastrój, czy patrzy optymistycznie, czy pesymistycznie na świat. Czy jest uczciwa czy nie, czy można jej zaufać.

Umiejętności nabyte na kursach grafologii można wykorzystywać z powodzeniem we wszystkich zawodach i zajęciach opierających się na kontaktach z drugim człowiekiem w szkolnictwie, lecznictwie, handlu i usługach, biznesie, poradnictwie, doborze partnerskim, policji.

Program zajęć :

 • Historia grafologii,
 • Szkoły grafologiczne,
 • Zastosowanie grafologii w praktyce,
 • Grafizm jako wyraz naszej ekspresji i osobowości,
 • Symbolizm przestrzeni psychologicznej.

Badanie pisma:

 • infor­ma­cje ogólne
 • czyn­niki zakłó­ca­jące obraz pisma
 • znacze­nie wyboru środka pisarskiego
 • znacze­nie wyboru koloru atra­mentu.

Szkolenie skierowane jest do:

 • psychologów,
 • pedagogów i nauczycieli,
 • wszystkich osób, których zawód opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Czas trwania kursu: 8 godzin lekcyjnych

Termin: po zebraniu się grupy

Cena szkolenia: 250 zł

                                                                                                                                                                                                 Kurs Psychografologii

Kurs Psychografologii obejmuje naukę analizy i interpretacji cech osobowościowych człowieka na podstawie charakteru pisma. Powyższe umiejętności grafologiczne wykorzystywane są między innymi w instytucjach państwowych i korporacjach celem weryfikacji cech osobowościowych kandydatów do pracy.

Program zajęć:

 • Psychografologia jako nauka
 • Etyczne aspekty pracy grafologa
 • Symbolika przestrzeni i symbolika pisma
 • Psychoanalityczny podział sfer pisma
 • Grafologiczna ocena śladu graficznego
 • Analiza rysunku dzieci i dorosłych

Pismo a cechy osobowości:

 • ekstraw­er­tyzm
 • introw­er­tyzm
 • ambi­w­er­tym
 • neu­rotyzm
 • Analiza zaburzeń osobowości i trudności życiowych w piśmie
 • Główne dominanty osobowości /oś introwersja- ekstrawersja, ambiwersja, neurotyzm/
 • Zasady sporządzania próbek pisma
 • Nauka sporządzania portretów psychologicznych na podstawie analizy pisma

Szkolenie skierowane jest do:

 • psychologów
 • pedagogów i nauczycieli
 • wszystkich osób, których zawód opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem

Czas trwania kursu: 8 godzin lekcyjnych

Termin: po zebraniu się grupy

Cena szkolenia: 250 zł

ZAPISY ON-LINE

Siedziba:

26-600 Radom, ul.Partyzantów 5/7

tel. 48/362-26-28

propozycja-205

Współpracujemy z: