Profilaktyka i wychowanie w reformowanej szkole

 – jak zapobiegać trudnościom wychowawczym

 

Organizator:

– Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/R w Radomiu

– Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP

Miejsce: Radom ul. Partyzantów 5/7, sala 201 – II piętro

Termin: 10.10.2017, godz. 15:00

 

Program

14.30 Rejestracja uczestników
15.00 – 15.30 Uroczysta inauguracja konferencji Jakub Kiełbasiński – Dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej O/R w Radomiu
15.30 – 16.00 Program profilaktyczno-wychowawczy – podstawy prawne Mazowieckie Kuratorium Oświaty – wizytator Renata Otolińska
16.00 – 17.30 Niepowodzenia wychowawcze – od przedszkola do dorosłości prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko –Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień
17.30 – 18.00 Czym jest i jaką rolę pełni Akademia Rodziców.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jako szansa na zbuforowanie sytuacji trudnej.

 Izabela Wrzesińska – psycholog

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP

Małgorzata Kowalczyk – pedagog

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP

18.00 – 18.30 Przerwa kawowa
18.30 – 20.00 Konsultacje dla psychologów pedagogów, terapeutów szkolnych, rodziców i wychowawców.

 

Izabela Wrzesińska – psycholog

Małgorzata Kowalczyk – pedagog

Anna Marchewka – pedagog specjalny

Barbara Białkowska – logopeda

 

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko – jest dyrektorem Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Jest zdecydowanym zwolennikiem wychowania aksjologicznego i szkoły opartej na czytelnych wartościach światopoglądowych. Opowiada się za zdecydowaną polityką państwa wobec przestępczości, skrajnych ideologii i dewiacji oraz spójnymi programami profilaktycznymi realizowanymi od poziomu przedszkola do matury, adresowanymi do nauczycieli, uczniów i rodziców. Profesor Jędrzejko zdecydowanie przeciwstawia się idei legalizacji narkotyków. Według Niego kluczem do rozwiązania problemu narkotykowego w Polsce nie jest zamykanie młodych ludzi do więzień, lecz wielostopniowa, konsekwentna merytoryczna profilaktyka. Od lat zajmuje się profilaktyką uzależnień, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Jest autorem wielu publikacji i programów profilaktycznych.

Najważniejsze publikacja:  „Zawirowany” świat ponowoczesności (2015r.); Cannabis – niewinna marihuana; Człowiek i uzależnienia;  Narkomani: spojrzenie wielowymiarowe; Patologie społeczne; Współczesne teorie  i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i nie chemicznych; Marihuana fakty. Marihuana mity; Narkotyki i środki zastępcze: (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka. Jest współautorem pracy: Cyfrowi Tubylcy – socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych (2013r.)

 

                                                                                                                   Serdecznie zapraszamy!

Zapisy on-line:

  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagane)
 

 

 

01propozycja-205

Współpracujemy z: