KOREPETYCJE  skierowane są do wszystkich uczniów, którzy pragną udoskonalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego i niemieckiego oraz przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Zajęcia trwają 3h zegarowe i odbywają się raz w tygodniu.

 

Cel korepetycji
• pomoc uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego,
• powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z języka angielskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki,
• praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
• udzielenie informacji o egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
• opanowanie wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

 

Program korepetycji

Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymują szczegółowy autorski program zajęć. Program został opracowany w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wymagania Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz nasze doświadczenie. Program podlega bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami naszych Kursantów.

 

Sposób nauczania

Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest komunikacja miedzy słuchaczem a wykładowcą m.in.:
• powtórzenie i usystematyzowanie materiału teoretycznego,
• przećwiczenie rozwiązywania różnych typów zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
• zapoznanie się z rodzajami ćwiczeń pojawiającymi się w arkuszach egzaminacyjnych,

 

Na zajęciach stosujemy różne metody pracy, które pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z indywidualnymi potrzebami ucznia:
• wykłady ,
• ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych)
• konsultacje,
• dyskusja
• rozmowy z wykładowcą

 

Zajęcia odbywają się w Radomiu ul. Partyzantów 5/7

tel. 48/362-26-28

propozycja-205

Współpracujemy z: