Wyniki ewaluacji zewnętrznej

dodano 12 kwietnia 2016

Zapraszamy do zapoznania się z raportem stanowiącym rezultat ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów do spraw ewaluacji Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Z raportu wynika, że Szkoła spełnia wymagania państwa na poziomie podstawowym i podejmuje działania z wysokiego poziomu wymagań.

 

Badane obszary działania szkoły:

– Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

– Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

– Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.

Do pobrania:

Raport z ewaluacji zewnętrznej (PDF)

logo_npseo

propozycja-205

Współpracujemy z: